Polykarp Kusch

Columbia University, New York, NY

Nobelpriset - Fysik 1955

Motivering

för hans precisionsbestämning av elektronens magnetiska moment