Pieter Zeeman

Amsterdam University

Nobelpriset - Fysik 1902

Motivering
såsom ett erkännande av den utomordentliga förtjänst de inlagt genom sina undersökningar över magnetismens inflytande på strålningsfenomenen