Pierre-Gilles De Gennes

Collège de France, Paris

Nobelpriset - Fysik 1991

Motivering
för upptäckten att metoder, som utvecklats för att beskriva ordning i enkla system, kan generaliseras till att gälla mer komplicerade former av materia, särskilt flytande kristaller och polymerer