Pierre Deligne

Institute of Advanced Study

Crafoordpriset - Matematik och Astronomi 1988

Motivering

”för fundamentala insatser inom algebraisk geometri” (Alexandre Groethendieck avböjde sin del av priset)

Pressmeddelande