Pierre Curie

École municipale de physique et de chimie industrielles (Municipal School of Industrial Physics and Chemistry), Paris

Nobelpriset - Fysik 1903

Motivering
såsom ett erkännande av den utomordentliga förtjänst de inlagt genom sina gemensamt utförda arbeten rörande de av Professor Henri Becquerel upptäckta strålningsfenomenen