Pierre Agostini

The Ohio State University, Columbus, USA

Nobelpriset - Fysik 2023

Motivering

”för experimentella metoder som genererar attosekundpulser av ljus för studier av elektrondynamik i materia”

Pressmeddelande Populärvetenskaplig information