Philipp Eduard Anton von Lenard

Kiel University

Nobelpriset - Fysik 1905

Motivering
för hans arbeten över katodstrålarna