Philipp Eduard Anton von Lenard

Kiel University

Nobelpriset - Fysik 1905

Motivering

för hans arbeten över katodstrålarna