Philip Warren Anderson

Bell Laboratories, Murray Hill, NJ

Nobelpriset - Fysik 1977

Motivering
för deras grundläggande teoretiska insatser rörande elektronstrukturen i magnetiska och oordnade system