Petrus (Peter) Josephus Wilhelmus Debye

Berlin University, and Kaiser-Wilhelm-Institut (now Max-Planck-Institut) für Physik, Berlin-Dahlem, Germany

Nobelpriset - Kemi 1936

Motivering
för de bidrag, som han genom sina undersökningar över dipolmoment och över röntgen och elektronstråleinterferens i gaser lämnat till kännedom om molekylernas byggnad