Peter Grünberg

Forschungszentrum Jülich, Tyskland

Nobelpriset - Fysik 2007

Motivering
”för upptäckten av jättemagnetoresistans”
Pressmeddelande Populärvetenskaplig information