Percy Williams Bridgman

Harvard University, Cambridge, MA

Nobelpriset - Fysik 1946

Motivering
för uppfinningen av en apparatur för åstadkommande av extremt höga tryck och för de upptäckter han med densamma gjort inom området för de höga tryckens fysik