Paul Sabatier

Toulouse University

Nobelpriset - Kemi 1912

Motivering
för hans metod att hydrera organiska föreningar vid närvaro av fint fördelade metaller, varigenom den organiska kemiens framsteg under de senare åren i hög grad främjats