Paul D Boyer

University of California, Los Angeles, CA

Nobelpriset - Kemi 1997

Motivering
för deras klargörande av den enzymatiska mekanismen för syntes av adenosintrifosfat (ATP)