Paul Adrien Maurice Dirac

Cambridge University

Nobelpriset - Fysik 1933

Motivering

för upptäckandet av nya fruktbärande former av atomteorien