Paul Adrien Maurice Dirac

Cambridge University

Nobelpriset - Fysik 1933

Motivering
för upptäckandet av nya fruktbärande former av atomteorien