Paul A Samuelson

Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge, MA

Ekonomipriset 1970

Motivering
för de arbeten genom vilka han utvecklat den statiska och dynamiska ekonomiska teorien och verksamt bidragit till att höja den analystekniska nivån inom den ekonomiska vetenskapen