Patrick Maynard Stuart Blackett

Victoria University, Manchester

Nobelpriset - Fysik 1948

Motivering
för hans utveckling av Wilsonmetoden och hans därmed gjorda upptäckter inom kärnfysiken och rörande den kosmiska strålningen