Owen Willans Richardson

London University

Nobelpriset - Fysik 1928

Motivering
för hans arbeten rörande termjonfenomenet och särskilt för upptäckten av den efter honom benämnda lagen