Otto Wallach

Goettingen University

Nobelpriset - Kemi 1910

Motivering

såsom ett erkännande av den förtjänst han inlagt om den organiska kemiens och den kemiska industriens utveckling genom sina banbrytande arbeten på de alicykliska föreningarnas område