Otto Stern

Carnegie Institute of Technology, Pittsburg, PA

Nobelpriset - Fysik 1944

Motivering
för hans bidrag till utveckling av molekylstrålemetoden och upptäckten av protonens magnetiska moment