Otto Hahn

Kaiser-Wilhelm-Institut, (now Max-Planck Institut) für Chemie, Berlin-Dahlem

Nobelpriset - Kemi 1944

Motivering
för upptäckten av tunga atomkärnors klyvning