Oliver Hart

Harvard University, Cambridge, MA, USA

Ekonomipriset 2016

Motivering

”för deras bidrag till kontraktsteorin”

Pressmeddelande Populärvetenskaplig information