Oliver E. Williamson

University of California, Berkeley, CA, USA

Ekonomipriset 2009

Motivering
”för hans analys av ekonomisk organisering, särskilt företagets gränser”
Pressmeddelande Populärvetenskaplig information