Oliver E. Williamson

University of California, Berkeley, CA, USA

Ekonomipriset 2009

Motivering

”för hans analys av ekonomisk organisering, särskilt företagets gränser”

Pressmeddelande Populärvetenskaplig information