Odd Hassel

Kjemisk Institutt, Oslo University

Nobelpriset - Kemi 1969

Motivering

för deras insatser för konformationsbegreppets utveckling och tillämpning inom kemien