Nils Gustaf Dalén

Swedish Gas-Accumulator Co., Lidingö-Stockholm

Nobelpriset - Fysik 1912

Motivering
för hans uppfinningar av självverkande regulatorer att i kombination med gasaccumulatorer användas till belysning av fyrar och lysbojar