Nikolai G. Makarov

California Institute of Technology, USA

Rolf Schockprisen - Matematik 2020

Motivering

”för hans betydande insatser i komplex analys och dess tillämpningar i matematisk fysik”

Pressmeddelande Populärvetenskaplig information