Nikolai G. Makarov

California Institute of Technology, USA

Rolf Schockprisen - Matematik 2020

Motivering
”för hans betydande insatser i komplex analys och dess tillämpningar i matematisk fysik”
Pressmeddelande Populärvetenskaplig information