Niels Henrik David Bohr

Copenhagen University

Nobelpriset - Fysik 1922

Motivering
för hans förtjänster om utforskandet av atomernas struktur och den från dem utgående strålningen