Nicolaas Bloembergen

Harvard University, Cambridge, MA

Nobelpriset - Fysik 1981

Motivering
för deras bidrag till utvecklingen av laserspektroskopien