Myron S Scholes

Long Term Capital Management, Greenwich, CT

Ekonomipriset 1997

Motivering

för en ny metod att värdera derivatinstrument