Murray Gell-Mann

California Institute of Technology, Pasadena, CA

Nobelpriset - Fysik 1969

Motivering
för hans bidrag och upptäckter beträffande klassificeringen av elementarpartiklarna och deras växelverkan