Milton Friedman

University of Chicago, Chicago, IL

Ekonomipriset 1976

Motivering
för hans bidrag till konsumtionsanalys, till monetär historia och teori jämte hans klarläggande av stabiliseringspolitikens komplexitet