Michael Levitt

Stanford University School of Medicine Stanford, CA, USA

Nobelpriset - Kemi 2013

Motivering

”för utvecklandet av flerskalemodeller för komplexa kemiska system”

Pressmeddelande Populärvetenskaplig information