Michael Levitt

Stanford University School of Medicine Stanford, CA, USA

Nobelpriset - Kemi 2013

Motivering
”för utvecklandet av flerskalemodeller för komplexa kemiska system”
Pressmeddelande Populärvetenskaplig information