Michael Dummett

Rolf Schockprisen - Logik och filosofi 1995

Motivering
För hans djupgående studier av Freges filosofi samt hans bidrag till teorin om språklig mening, däribland hans diskussion av hur den metafysiska kontroversen mellan realism och antirealism hänger samman med den meningsteoretiska frågan om de logiska lagarnas giltighet.