Merton H Miller

University of Chicago, Chicago, IL

Ekonomipriset 1990

Motivering
för deras pionjärinsatser inom teorin för finansiell ekonomi