Melvin Schwartz

Digital Pathways, Inc., Mountain View, CA

Nobelpriset - Fysik 1988

Motivering
för metoden med neutrinostrålar och påvisandet av leptonernas dubblettstruktur genom upptäckten av myonneutrinon