Max von Laue

Frankfurt University

Nobelpriset - Fysik 1914

Motivering
för hans upptäckt av röntgenstrålarnas diffraktion i kristaller