Max Karl Ernst Ludwig Planck

Berlin University

Nobelpriset - Fysik 1918

Motivering
såsom ett erkännande av den förtjänst han genom upptäckten av elementarkvanta inlagt om fysikens utveckling