Max Born

Edinburgh University

Nobelpriset - Fysik 1954

Motivering
för hans grundläggande arbeten inom kvantmekaniken, särskilt hans statistiska tolkning av vågfunktionen