Maurice Allais

École Nationale Supérieure des Mines de Paris

Ekonomipriset 1988

Motivering
för hans pionjärinsatser inom teorin för marknader och effektivt resursutnyttjande