Martinus J G Veltman

Nobelpriset - Fysik 1999

Motivering
för deras avgörande insatser rörande kvantstrukturen hos teorin för elektrosvag växelverkan i fysiken