Martin Karplus

Université de Strasbourg, Frankrike och Harvard University, Cambridge, MA, USA

Nobelpriset - Kemi 2013

Motivering

”för utvecklandet av flerskalemodeller för komplexa kemiska system”

Pressmeddelande Populärvetenskaplig information