Martin Karplus

Université de Strasbourg, Frankrike och Harvard University, Cambridge, MA, USA

Nobelpriset - Kemi 2013

Motivering
”för utvecklandet av flerskalemodeller för komplexa kemiska system”
Pressmeddelande Populärvetenskaplig information