Marie Curie

Sorbonne University, Paris

Nobelpriset - Kemi 1911

Motivering
såsom ett erkännande för den förtjänst hon inlagt om kemiens utveckling genom upptäckten av grundämnena radium och polonium, genom karakteriserandet av radium och dess isolerande i metalliskt tillstånd samt genom sina undersökningar angående detta märkliga grundämnes för-eningar