Marc Feldmann

Kennedy-Institutet för Reumatologi, London

Crafoordpriset - Polyartrit 2000

Motivering
”för identifiering av TNF-blockad som en effektiv terapiprincip vid reumatoid artrit”
Pressmeddelande