Manfred Eigen

Max-Planck-Institut für Physikalische Chemie, Goettingen

Nobelpriset - Kemi 1967

Motivering
för deras undersökningar av ytterst snabba kemiska reaktioner genom jämviktsstörning med kortvariga energipulser