Lyman Spitzer Jr

Princeton University

Crafoordpriset - Matematik och Astronomi 1985

Motivering
”för grundläggande pionjärundersökningar av praktiskt taget varje aspekt av det interstellära mediet, kulminerande i resultaten från Copernicussatelliten”
Pressmeddelande