Luis Walter Alvarez

University of California, Berkeley, CA

Nobelpriset - Fysik 1968

Motivering
för hans avgörande insatser inom elementarpartikelfysiken, särskilt upptäckten av ett stort antal resonanstillstånd, möjliggjord genom hans utveckling av tekniken med vätebubbelkammare och dataanalys