Lord (John William Strutt) Rayleigh

Royal Institution of Great Britain, London

Nobelpriset - Fysik 1904

Motivering
för hans undersökningar rörande de viktigaste gasernas täthet samt hans i sammanhang med dessa undersökningar gjorda upptäckt av argon