Lord (Alexander R ) Todd

Cambridge University

Nobelpriset - Kemi 1957

Motivering
för hans arbeten över nucleotider och nucleotida coenzym