Leopold Ruzicka

Eidgenössische Technische Hochschule, (Federal Institute of Technology), Zurich

Nobelpriset - Kemi 1939

Motivering
för hans arbeten över polymetylener och högre terpenför-eningar