Leonid Vitaliyevich Kantorovich

Academy of Sciences, Moscow

Ekonomipriset 1975

Motivering

för deras bidrag till teorin för optimal resursanvändning