Leonid Vitaliyevich Kantorovich

Academy of Sciences, Moscow

Ekonomipriset 1975

Motivering
för deras bidrag till teorin för optimal resursanvändning