Leon M Lederman

Fermi National Accelerator Laboratory, Batavia, IL

Nobelpriset - Fysik 1988

Motivering
för metoden med neutrinostrålar och påvisandet av leptonernas dubblettstruktur genom upptäckten av myonneutrinon